E-Dziekanat Wersja demonstracyjna

Dla absolwentów

 

Absolwenci,

w związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy oraz koniecznością dostosowywania programów kształcenia do oczekiwań i wymagań pracodawców ora studentów, Uniwersytet Szczecinski monitoruje kariery zawodowe absolwentów Uczelni ( na podst.Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

I etap monitorowania to zebranie oświadczeń, w których Państwo wyrażacie  zgodę na udział w badaniu ankietowym absolwentów.

 Ankietę , należy wydrukować poprzez swoje konto w systemie E-dziekanat.  Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przekazać pracownikowi dziekanatu, który dokona wpisu do karty obiegowej.